Elektronisk anslagstavla

Publicerad 3.11.2023 11:07

Vårdö kommun söker en ny äldreomsorgsledare med stationering på kommunens serviceboende Strömsgården.

Publicerad 27.10.2023 17:05

Kommunstyrelsen i Vårdö kallas till möte nr 9 ons 1.11.2023 kl 19:00 på kommunkansliet i Vårdö.

Protokollet publiceras på kommunens hemsida tor 2.22.2023.

Publicerad 24.10.2023 14:59

Vårdö kommun har uppgjort förslag till ny byggnadsordning. Förslaget har godkänts av kommunfullmäktige den 18 oktober 2023.

Publicerad 18.10.2023 12:29

Centralvalnämnden i Vårdö kommun har fastställt valresultatet i kommunalvalet som förrättades den 15 oktober 2023.
Invalda personer i kommunfullmäktige se bilaga.

Publicerad 8.10.2023 16:41

Kommunstyrelsen i Vårdö kallas till möte nr 8 ons 11.10.2023 kl 19:00 på kommunkansliet i Vårdö (samling kl 18:00 för studiebesök).

Protokollet publiceras tor 12.10.2023.

Publicerad 19.9.2023 10:20 | Uppdaterad 20.9.2023 08:49

Ordinarie lagtingsval och kommunval förrättas söndagen den 15 oktober 2023 från kl. 9.00 till kl. 20.00 i Vårdö skola, Lövövägen 27, i Vårdö.

Publicerad 19.9.2023 10:09

Samrådsdelegationen för beredskapsärenden informerar om att
PROVNING AV LJUDSIGNALER
sker onsdagen den 27 september 2023 kl. 13.00.

Publicerad 8.9.2023 22:48

Kommunstyrelsen i Vårdö kallas till möte nr 7 ons 13.9.2023 kl 19:00 på kommunkansliet.

Protokollet publiceras på kommunens hemsida tor 14.9.2023.

Publicerad 26.8.2023 16:59

Kommunstyrelsen i Vårdö kallas till möte nr 6 ons 30.8.2023 kl 19:00 på kommunkansliet.

Protokollet publiceras på kommunens hemsida tor 31.8.2023.

Publicerad 24.8.2023 20:33

Kungörelse lagtingsval och kommunalval, se bilaga.

Sidor

Publicerad 15.5.2019
Uppdaterad 15.1.2024