Trafik

Fr.o.m 29.12.2020 är det ändrade regler gällande väjningsplikten vid Vårdö kyrka.

Se bilagor.

Publicerad 25.9.2018
Uppdaterad 8.9.2021