Barnomsorg och skola

Både Solbackens daghem och Vårdö skola ligger i Vårdöby, nära till biblioteket och kommunkansliet.

Fritidshemsverksamheten bedrivs i skolan.

Publicerad 25.9.2018
Uppdaterad 17.6.2024