Barnomsorg och skola

Både Solbackens daghem och Vårdö skola ligger i Vårdöby, nära till biblioteket och kommunkansliet.

Fritidshemsverksamheten bedrivs på Solbackens daghem, "över gräsmattan" från skolan.

Publicerad 25.9.2018
Uppdaterad 14.9.2021