Information om Corona

Information om Corona vänligen kontakta tel 018-535 313, eller ÅHS sjukvårdsupplysning, tfn 018-538 500.

Barnomsorg och skola

Både Solbackens daghem och Vårdö skola ligger i Vårdöby, nära till biblioteket och kommunkansliet.

Fritidshemsverksamheten bedrivs på Solbackens daghem, "över gräsmattan" från skolan.

Publicerad 25.9.2018
Uppdaterad 17.1.2019