Vårdö skola

Vårdö skola

Vårdö skola ligger i Vårdö by. Skolbyggnaden stod klar 1957. Skolan renoverades och byggdes till 1999 med bland annat en stor idrottshall.
För närvarande har skolan 25 elever fördelade på årskurs 1-6. Den pedagogiska personalen i skolan består av en föreståndare, två klasslärare, en timlärare och två elevassistenter.

I Vårdö skola arbetar vi för att eleverna ska utveckla:

  • goda baskunskaper
  • god självkänsla
  • förmåga att ta ansvar för sitt arbete
  • förmåga att söka kreativa lösningar på problem
  • förmåga att samarbeta
  • förmåga att visa hänsyn & respekt för människor och miljö

Läsårets arbetstider 2018-2019

  Vecka 2018-2019
Höstterminen inleds 33 16.08.2018
Höstlov 42 18-19.10.2018
Lovdag i samband med självständighetsdagen 49 07.12.2018
Höstterminen avslutas 51 21.12.2018
Vårterminen inleds 2 07.01.2019
Vinterlov 8 18-22.02.2019
Lovdag i samband med Påsk 16 18.04.2019
Lovdag i samband med Kristi himmelsfärd 22 31.05.2019
Vårterminen avslutas 23 07.06.2019
HÖSTTERMIN 88 dagar 16.08.2018-21.12.2018
VÅRTERMIN 99 dagar 07.01.2019-07.06.2019
  187 dagar  

Vårdö skolas fritidshemsverksamhet

Fritidsverksamheten verkar i daghemmet Solbackens lokaler och närområde. Verksamheten är avsedd i första hand för elever i årskurs 1-2.

Hem och skola

Hem och skolaföreningen är vilande läsåret 2018-2019.

Länkar

Godby högstadieskola
Wilma

Publicerad 31.10.2018
Uppdaterad 14.3.2019