Vårdö skola

Vårdö skola

Vårdö skola ligger i Vårdö by. Skolbyggnaden stod klar 1957. Skolan renoverades och byggdes till 1999 med bland annat en stor idrottshall.
För närvarande har skolan 22 elever fördelade på årskurs 1-6. Den pedagogiska personalen i skolan består av en föreståndare, två klasslärare, en timlärare med klassläraruppgifter, två timlärare och en elevassistent.

I Vårdö skola arbetar vi för att eleverna ska utveckla:

  • goda baskunskaper
  • god självkänsla
  • förmåga att ta ansvar för sitt arbete
  • förmåga att söka kreativa lösningar på problem
  • förmåga att samarbeta
  • förmåga att visa hänsyn & respekt för människor och miljö

Läsårets arbetstider 2021-2022

  Vecka 2021-2022
Höstterminen inleds 33 17.8.2021
Höstlov, torsdag-fredag 42 21-22.10.2021
Höstterminen avslutas 51 22.12.2021
Vårterminen inleds 2 10.1.2022
Vinterlov 8 21-25.2.2022
Lovdag i samband med Påsk    
Lovdag i samband med Kristi himmelsfärd 19 27.5.2022
Vårterminen avslutas 23 8.6.2022
HÖSTTERMIN 89 dagar 17.8-22.12.2021
VÅRTERMIN 99 dagar 10.1-8.6.2022
  188 dagar  

Vårdö skolas fritidshemsverksamhet

Fritidshemsverksamheten bedrivs i skolans lokaler och närområde. Verksamheten är avsedd i första hand för elever i årskurs 1-2.

Hem och skola

Hem och skolaföreningen vill tillföra en guldkant för skolans elever samt arbeta för en god gemenskap mellan elever, vårdnadshavare och skola.
Styrelse:
Lotta Angergård, ordförande
Jens Andersén, lärarrepresentant samt sekreterare
Malin Olofsson, vice ordförande
Anna Aakula, kassör
Hannamari Ruohonen
Emilia Baarman
Alejandra Sànchez-Sotu, ersättare
Linda Danielsson, ersättare

Länkar

Läroplanen 
Godby högstadieskola
Wilma

Publicerad 31.10.2018
Uppdaterad 30.9.2021