Kommunkansliet håller öppet för bokade besök

Pga smittoläget bör alla personliga besök bokas på förhand. Det mesta går att sköta per tel. 018 47900 eller info[at]vardo.ax

Håll avstånd. Tvätta händerna. Stanna hemma om du känner dig sjuk.

Vårdö skola

Vårdö skola

Vårdö skola ligger i Vårdö by. Skolbyggnaden stod klar 1957. Skolan renoverades och byggdes till 1999 med bland annat en stor idrottshall.
För närvarande har skolan 25 elever fördelade på årskurs 1-6. Den pedagogiska personalen i skolan består av en föreståndare, två klasslärare, en timlärare och två elevassistenter.

I Vårdö skola arbetar vi för att eleverna ska utveckla:

  • goda baskunskaper
  • god självkänsla
  • förmåga att ta ansvar för sitt arbete
  • förmåga att söka kreativa lösningar på problem
  • förmåga att samarbeta
  • förmåga att visa hänsyn & respekt för människor och miljö

Läsårets arbetstider 2020-2021

  Vecka 2020-2021
Höstterminen inleds 34 18.08.2020
Höstlov, torsdag-fredag 42 15-16.10.2020
Höstterminen avslutas 52 22.12.2020
Vårterminen inleds 1 07.01.2021
Vinterlov 8 22-26.02.2021
Lovdag i samband med Påsk    
Lovdag i samband med Kristi himmelsfärd 19 14.05.2021
Vårterminen avslutas 23 08.06.2021
HÖSTTERMIN 89 dagar 18.08.2020-22.12.2020
VÅRTERMIN 100 dagar 07.01.2021-08.06.2021
  188 dagar  

Vårdö skolas fritidshemsverksamhet

Fritidsverksamheten verkar i daghemmet Solbackens lokaler och närområde. Verksamheten är avsedd i första hand för elever i årskurs 1-2.

Hem och skola

Hem och skolaföreningen vill tillföra en guldkant för skolans elever samt arbeta för en god gemenskap mellan elever, vårdnadshavare och skola.
Styrelse:
Lotta Angergård, ordförande
Annika Karlsson, lärarrepresentant samt sekreterare
Anna Aakula
Alejandra Sànchez-Sotu
Pernilla Wiman
Malin Olofsson
Erika Englund, kassör utanför styrelsen
Johan Påvals, suppleant
Niclas Lindholm, suppleant

Länkar

Godby högstadieskola
Wilma

Publicerad 31.10.2018
Uppdaterad 15.2.2021