Kontaktpersoner

Annette Aalto-Hardy

Lärare
Skola
 1. +358 18 47960

Jens Andersén

Föreståndare Vårdö skola
Skola
 1. +358 18 47960

Tina Backman-Boman

Ledande lokalvårdare
Skola
 1. +358 40 7550 257

Vårdö bibliotek

Bibliotek
 1. +358 18 47970

Ann Bjurne

Bokförare
Kansli
 1. +358 18 47900

Matilda Björklund

Kommunfullmäktiges ordförande
Kansli
 1. +358 457 382 3311

Erik Brunström

Kommundirektör
Kansli
 1. +358 457 3458 790
 2. +358 18 47990

Advokatbyrå Carlsson Wingert

Dataskyddsombud (DPO)
Kansli

Centralköket

Centralköket
Äldreomsorg
 1. +358 18 47980

Paul Grüne

Ledande fastighetsskötare
Byggnadstekniska
 1. +358 457 3458 088

Elin Grönlund

tf ansvarig närvårdare
Äldreomsorg
 1. +358 18 47950
 2. +358 457 3459 302

Siv Grönvall-Diederichs

Fritidshemsverksamhet
Skola
 1. +358 457 3480 383
 2. +358 18 47930

Mari Grönvall-Sjögren

Elevassistent
Skola
 1. +358 18 47960

Linda Hemming

Skolkurator
Skola
 1. +358 457 548 3834

Jan Holm

Fastighetsskötare
Byggnadstekniska
 1. +358 40 594 6705

ÅHS Hälsovårdare

Skola
 1. +358 18 533 540 (tel tid mån-tors kl. 12-13)

Wårdö Info

Lisbeth Lindfors
Kansli
 1. +358 457 053 7066

Cecilia Johansson

Utbildningschef NÅUD
Barnomsorg och skola
 1. +358 18 431 225
 2. +358 18 431 539 (fax)

Lennart Johansson

Räddningschef
Brand- och räddningsnämnden
 1. +358 18 329 132

Johanna Karlsson

Kanslisekreterare
Kansli
 1. +358 18 47 900

Kommunernas socialtjänst k.f.

Social service
 1. +358 18 532 800

ÅVC Listersby

Jānis Tišlers
Byggnadstekniska
 1. +358 40 6798 501
 2. +358 18 47920

Marie Lundell

Föreståndare Daghemmet Solbacken
Barnomsorg
 1. +358 457 3456 368
 2. +358 18 47940

Annica Löfroth

Lärare
Skola
 1. +358 18 47960

Thomas Mattsson

Ledande brandinspektör/brandingenjör
Brand- och räddningsnämnden
 1. +358 18 329 175

Fredrik Packalén

Kommuntekniker
Byggnadstekniska
 1. +358 18 47920 (måndag-onsdag kl 8-15)
 2. +358 457 343 0527

Lena Roos-Clemes

Lantbrukssekreterare
Lantbruksnämnden
 1. +358 18 431 540
 2. +358 457 522 1632

Fanny Sjögren-Grunér

Kommunstyrelsens ordförande
Kansli
 1. +358 457 342 8636

Janina Sjöholm

Vårdledig
Skola
 1. +358 18 47960

Carl-Gustav Sjölund

Vatten och avlopp
Byggnadstekniska
 1. +358 400 784 881

John-Adam Sjölund

Lärare
Skola
 1. +358 18 47960

Vårdö skola

Skola
 1. +358 18 47960

Daghemmet Solbacken

Barnomsorg
 1. +358 18 47940

Strömsgårdens äldreboende

Äldreomsorg
 1. +358 18 47950

Annika Öhman

Lönesekreterare
Kansli
 1. +358 40 124 0756
Publicerad 18.1.2016
Uppdaterad 21.11.2018