Kommunkansliet håller öppet för bokade besök

Pga smittoläget bör alla personliga besök bokas på förhand. Det mesta går att sköta per tel. 018 47900 eller info[at]vardo.ax

Håll avstånd. Tvätta händerna. Stanna hemma om du känner dig sjuk.

Kontaktpersoner

Tina Backman-Boman

Ledande lokalvårdare
Skola
 1. +358 18 47960

Kristoffer Barkar

Kommundirektör
Kansli
 1. +358 18 47990
 2. +358 457 3458 790

Vårdö bibliotek

Bibliotek
 1. +358 18 47970

Ann Bjurne

Bokförare
Kansli
 1. +358 18 47900

Gerd Blomqvist

Klasslärare
Skola
 1. +358 18 47960

Personalen i Centralköket

Centralköket
Äldreomsorg
 1. +358 18 47980

Fritidshemsverksamhet

Barnomsorg
 1. +358 18 47940

Norra Ålands högstadiedistrikt

Förbundskansli
Skola
 1. +358 18 431 581

Paul Grüne

Ledande fastighetsskötare
Byggnadstekniska
 1. +358 457 3458 088

Mari Grönvall-Sjögren

Elevassistent
Skola
 1. +358 18 47960

Jan Holm

Vik. fastighetsskötare
Byggnadstekniska
 1. +358 40 594 6705

ÅHS Hälsovårdare

Skola
 1. +358 457 524 4107 (tfntid mån-tors kl. 12-13)

Lennart Johansson

Räddnings- och befolkningsskyddschef
Brand- och räddningsnämnden
 1. +358 18 329 132
 2. +358 457 522 1630

Cecilia Johansson

Skoldirektör
Skola
 1. +358 18 431 225
 2. +358 18 431 539 (fax)

Annika Karlsson

Föreståndare Vårdö skola
Skola
 1. +358 18 47960

Lisette Isaksson

Skolkurator
Skola
 1. +358 18 431 232
 2. +358 457 548 3834

Kommunernas socialtjänst k.f.

Social service
 1. +358 18 532 800

Lisbeth Lindfors

kanslisekreterare
Kansli
 1. +358 18 47900

Marie Lundell

Föreståndare Daghemmet Solbacken
Barnomsorg
 1. +358 18 47940

Thomas Mattsson

Brandinspektör
Brand- och räddningsnämnden
 1. +358 18 329 175
 2. +358 40 828 1640

Christer Norrman

ÅVC ansvarig
Byggnadstekniska
 1. +358 41 444 2444

Victoria Nylund

Äldreomsorgsledare
Äldreomsorg
 1. +358 457 345 6175 (vard.9-15)

Fredrik Packalén

Kommuntekniker
Byggnadstekniska
 1. +358 18 47920 (OBS! Endast måndagar 8-15)
 2. +358 457 343 0527

Minna Pomrén-Andersson

Centralköket
Äldreomsorg
 1. +358 18 47980

Lena Roos-Clemes

Lantbrukssekreterare
Lantbruksnämnden
 1. +358 18 431 540
 2. +358 457 522 1632

Ann Rosing

Klasslärare
Skola
 1. +358 18 47960

Irene Sjölund

Klasslärare
Skola
 1. +358 18 47960

Vårdö skola

Skola
 1. +358 18 47960

Daghemmet Solbacken

Barnomsorg
 1. +358 18 47940

Strömsgårdens äldreboende

Äldreomsorg
 1. +358 18 47950
Publicerad 18.1.2016
Uppdaterad 21.11.2018