Information om Corona

Information om Corona vänligen kontakta tel 018-535 313, eller ÅHS sjukvårdsupplysning, tfn 018-538 500.

Äldreomsorg

De vårdöbor som tillfälligt eller regelbundet behöver stöd och hjälp i vardagen kan kontakta äldreomsorgsledaren och ansöka om stödtjänster eller hemservice.

Hemservice eller därtill hörande stödtjänster kan sökas av äldre, handikappade eller barnfamiljer som behöver hjälp i sitt hem.

Publicerad 25.9.2018
Uppdaterad 12.11.2018