Social service

SOCIALVÅRDEN PÅ ÅLAND HAR SAMORDNATS

Socialvården på Åland samlas från och med 1.1.2021 under ett och samma tak. Kommundernas socialkanslier förs över till kommunförbundet Kommunernas socialtjänst, eller kort och gott KST (tidigare Ålands omsorgsförbund).

Barnomsorg (inklusive hemvårdsstöd) och äldreomsorgen kommer fortsättningsvis att ordnas av din hemkommun.

Du som redan är klient inom socialvården behöver inte göra något. Ditt klientskap överförs automatiskt till KST med stöd av lag.

Mer information i bilagan.

Publicerad 25.9.2018
Uppdaterad 14.5.2024