Hemserviceavgift

Hemserviceavgift

För regelbunden hemservice fastställs en månadsavgift som räknas ut i enlighet med Statsrådets förordning (19.11.2015/1350). Avgiften baseras på klientens inkomster och vårdbehov. Man betalar enligt tre olika kategorier beroende på hur många timmar man erhållit hemservice; dock högst för 6 timmar/dygn och högst 90 timmar per månad.

Länk till kommunens taxor och avgifter.

Publicerad 7.11.2018
Uppdaterad 24.1.2019