Kommunkansliet håller öppet för bokade besök

Pga smittoläget bör alla personliga besök bokas på förhand. Det mesta går att sköta per tel. 018 47900 eller info[at]vardo.ax

Håll avstånd. Tvätta händerna. Stanna hemma om du känner dig sjuk.

Hemserviceavgift

Hemserviceavgift

För regelbunden hemservice fastställs en månadsavgift som räknas ut i enlighet med Statsrådets förordning (19.11.2015/1350). Avgiften baseras på klientens inkomster och vårdbehov. Regelbunden hemserviceavgift fastställs enligt tre olika kategorier.

Länk till kommunens taxor och avgifter.

Publicerad 7.11.2018
Uppdaterad 4.11.2019