Väntetider social service

De genomsnittliga väntetiderna för sociala tjänster se bilaga.

I akuta situationer får klienten tjänsten genast.

Publicerad 21.9.2021
Uppdaterad 21.9.2021