Omsorgsnämnden 2024-2027

Omsorgsnämnden handhar frågor som rör åldringsvård i kommunens regi.

  Ordinarie Ersättare
Ordförande Nordberg Susanne Baarman Emilia
Vice ordförande Lundell Magnus Bjurne Yngve
  Granlid Maria Dahlén Ansti
  Johansson Krister Lindholm Mikael
  Silfversten Elin Aakula Anna

 

Publicerad 6.11.2018
Uppdaterad 21.2.2024