Vårdö kyrka

Vårdö kyrka

Den äldsta delen av Vårdö gråstenskyrka är från 1400-talet. Tornet med sin originella tornhuv uppfördes år 1805.
Altartavlan i kyrkan är målad av hovmålaren R W Ekman år 1852.

Vårdö kyrka är helgad åt St. Mathias. Gudstjänster hålls enligt annonsering.
Kyrkan är öppen juni - augusti  kl. 10 - 16.

Besök gärna webbplatsen Kyrkor.ax. Där finns historik och forskning om de åländska kyrkorna.

Publicerad 7.11.2018
Uppdaterad 14.11.2018