Sotare

Den gemensamma räddningsnämnden har vid sitt möte den 19.12.2018 beslutat att sotning i Lumparland, Sund och Vårdö kommuner släpps fritt för yrkesutövare som är godkänd enligt 50 § räddningslagen för landskapet Åland. Fastighetsägaren skall se till att eldstäder och rökkanaler sotas.

Verksamma sotare för närvarande i landskapet är:
• Häggblom Lars 0457 3828 380
• Johansson Dag-Ove 040 5825 735
• Mattsson Carl-Olof 040 0529 252
• Mattsson Per-Olof 040 0529 251

Publicerad 25.4.2019
Uppdaterad 8.5.2019