Trygghetslarm

Äldre personer med funktionsnedsättning och/eller sjukdom, kan hos äldreomsorgsledaren få hjälp att anhålla om trygghetslarm. För varje ansökan görs en individuell bedömning och som regel även ett hembesök hos den sökande.

För externt trygghetslarm , dvs. då klienten inte bor på Strömsgården med hemserviceavtal, står klienten för alla kostnader i samband med installation och förbrukning enligt Ålands telefonbolags taxa. Vid larm som föranleder hembesök från hemservicen debiteras klienten enligt Vårdö kommuns taxa för tillfällig hemservice

Publicerad 13.11.2018
Uppdaterad 13.11.2018