Trygghetslarm

Äldre personer med funktionsnedsättning och/eller sjukdom, kan hos äldreomsorgsledaren få hjälp att anhålla om trygghetslarm. För varje ansökan görs en individuell bedömning och som regel även ett hembesök hos den sökande.

För externt trygghetslarm, då klienten inte bor på Strömsgården med hemserviceavtal, står klienten för alla kostnader i samband med installation och förbrukning enligt Ålands telefonbolags taxa. Vid larm som föranleder hembesök från hemservicen debiteras klienten enligt Vårdö kommuns taxa för tillfällig hemservice.

För externt trygghetslarm, då klienten inte bor på Strömsgården men har regelbunden hemservice och betalar hemtjänstavgift, ingår avgiften för trygghetslarm. Klienten står för resterande kostnader för trygghetslarm.

Publicerad 13.11.2018
Uppdaterad 31.1.2024