Kommunkansliet håller öppet för bokade besök

Pga smittoläget bör alla personliga besök bokas på förhand. Det mesta går att sköta per tel. 018 47900 eller info[at]vardo.ax

Håll avstånd. Tvätta händerna. Stanna hemma om du känner dig sjuk.

Trygghetslarm

Äldre personer med funktionsnedsättning och/eller sjukdom, kan hos äldreomsorgsledaren få hjälp att anhålla om trygghetslarm. För varje ansökan görs en individuell bedömning och som regel även ett hembesök hos den sökande.

För externt trygghetslarm , dvs. då klienten inte bor på Strömsgården med hemserviceavtal, står klienten för alla kostnader i samband med installation och förbrukning enligt Ålands telefonbolags taxa. Vid larm som föranleder hembesök från hemservicen debiteras klienten enligt Vårdö kommuns taxa för tillfällig hemservice

Publicerad 13.11.2018
Uppdaterad 13.11.2018