Kommunkansliet håller öppet för bokade besök

Pga smittoläget bör alla personliga besök bokas på förhand. Det mesta går att sköta per tel. 018 47900 eller info[at]vardo.ax

Håll avstånd. Tvätta händerna. Stanna hemma om du känner dig sjuk.

Oasen boende- och vårdcenter

När vårdbehovet är omfattande och då det krävs ökad medicinsk vård, eller då det krävs rehabilitering har Vårdö kommun möjlighet att ordna med vårdplats på Oasen boende- och vårdcenter. Vistelse på Oasen är behovsprövad och beslutet fattas av äldreomsorgsledaren.

Här finns mer om OASEN boende och vårdcenter

Publicerad 7.11.2018
Uppdaterad 20.11.2018