Kommunkansliet håller öppet för bokade besök

Pga smittoläget bör alla personliga besök bokas på förhand. Det mesta går att sköta per tel. 018 47900 eller info[at]vardo.ax

Håll avstånd. Tvätta händerna. Stanna hemma om du känner dig sjuk.

Strömsgården

Serviceboende

Strömsgården är Vårdö kommuns servicehus, här finns förutom servicebostäder även hemservicepersonalens kansli, äldreomsorgsledarens kontor och kommunens centralkök med tillhörande matsal- Även Ålands hälso- och sjukvårds hälsovårdsmottagning finns i Strömsgårdens servicehus.

Adress: Strömsgården, Strömsvägen 13, AX-22550 VÅRDÖ

Servicehuset Strömsgården

Strömsgården är bemannad dygnet runt. ALL personal har tystnadsplikt.

På Strömsgården finns 12 servicelägenheter för personer med stort vård- och servicebehov. Ett period/korttidsrum för avlastning och återhämtning samt fem ESB rum för personer med mycket stort vård- och omsorgsbehov. Som hyresgäst på Strömsgården kan du ansöka om bostadsbidrag från Folkpensionsanstalten.

Som hyresgäst på Strömsgården har du ett stort eller mycket stort vård- och omsorgsbehov dygnet runt. Du hyr din bostad och har ett hemserviceavtal med kommunens äldreomsorg. I hemserviceavtalet räknas användning av husets bastuavdelning, tvättservice samt städning enligt överenskommelse.

Behov av bostad på Strömsgården

För att antas som hyresgäst på Strömsgården bör individens vård- och omsorgsbehov uppnå hemservicekategori II och III, samt ha behov av personalinsatser dygnet runt. Äldreomsorgsledaren uppgör tillsammans med klienten en vård- och serviceplan, för att kartlägga behovet av hemservice, stödtjänster eller serviceboende.

Publicerad 31.10.2018
Uppdaterad 19.6.2019