Strömsgården

Strömsgården är Vårdö kommuns servicehus. Här finns förutom servicebostäder även hemservicepersonalens kansli, äldreomsorgsledarens kontor och kommunens centralkök med tillhörande matsal. Hos oss finns det personal (närvårdare) dygnet runt.

Strömsgården omfattar 13 lägenheter av varierande bostadsyta med ett rum, sovalkov och kök och 5 handikappanpassade rum för effektiviserad omvårdnad. Ett rum används som periodrum. Alla rum har egen toalett.

Även Ålands hälso- och sjukvårds hälsovårdsmottagning finns i Strömsgårdens servicehus. Vardagar under dagtid finns det möjlighet att få hjälp av hemsjukvården. En läkare besöker Strömsgården en gång i månaden.

Adress: Strömsgården, Strömsvägen 13, AX-22550 VÅRDÖ

Publicerad 31.10.2018
Uppdaterad 20.9.2021