Social samvaro

På Strömsgården ordnas olika typer av social samvaro, såsom Bingo, sångstunder, andakt och högläsning. Som regel bjuds det även på kaffe med dopp i samband med de olika aktiviteterna. Alla kommunens invånare som upplever sig ha behov, är välkomna att delta i den sociala samvaron. Även högtidsfirande ordnas vid till exempel jul och midsommar. Aktiviteter och olika evenemang som ordnas på Strömsgården annonseras varje månad i Wårdö Info, under rubriken ”Roligheter på Strömsgården”.

Publicerad 7.11.2018
Uppdaterad 13.11.2018