Kommunkansliet håller öppet för bokade besök

Pga smittoläget bör alla personliga besök bokas på förhand. Det mesta går att sköta per tel. 018 47900 eller info[at]vardo.ax

Håll avstånd. Tvätta händerna. Stanna hemma om du känner dig sjuk.

Flygbild Vargata

Näringsliv

Frågor som rör näringsliv och främjande av företagande i Vårdö kommun handläggs av kommunstyrelsen. Ärenden som rör lantbruk handläggs av lantbruksnämnden för Norra Åland.
Läs om lantbruksnämndens ärenden på Finströms hemsida

Vårdö kommun kan stå till tjänst med tomter och råmark för intresserade företag.

För ytterligare information i näringslivsfrågor kan ni ta kontakt med kommundirektören.

Publicerad 7.11.2018
Uppdaterad 29.1.2019