Information om Corona

Information om Corona vänligen kontakta tel 018-535 313, eller ÅHS sjukvårdsupplysning, tfn 018-538 500.

Flygbild Vargata

Näringsliv

Frågor som rör näringsliv och främjande av företagande i Vårdö kommun handläggs av kommunstyrelsen. Ärenden som rör lantbruk handläggs av lantbruksnämnden för Norra Åland.
Läs om lantbruksnämndens ärenden på Finströms hemsida

Vårdö kommun kan stå till tjänst med tomter och råmark för intresserade företag.

För ytterligare information i näringslivsfrågor kan ni ta kontakt med kommundirektören.

Publicerad 7.11.2018
Uppdaterad 29.1.2019