Hemvårdsstöd

Familjer vars barn under tre år som inte vårdas i kommunalt daghem, kommunal familjedagvård eller anstaltsvård kan ansöka om hemvårdsstöd för barn, när föräldrapenningperioden upphört.

Den 1 januari 2016 trädde en ny landskapslag i kraft rörande hemvårdsstöd, se bilaga.

Vill du läsa hela lagen så finns den på Ålands landskapsregerings hemsida.

Ändringar gällande föräldradagpenningar för barn födda efter 4.9.2022, läs mer på FPAs hemsida.

Meddela förändringar skriftligt eller per telefon till handläggaren av hemvårdsstödet.

Ytterligare information ges av kanslisekreteraren eller daghemsföreståndaren.

Publicerad 7.11.2018
Uppdaterad 27.9.2023