Kommunkansliet håller öppet för bokade besök

Pga smittoläget bör alla personliga besök bokas på förhand. Det mesta går att sköta per tel. 018 47900 eller info[at]vardo.ax

Håll avstånd. Tvätta händerna. Stanna hemma om du känner dig sjuk.

Hemvårdsstöd

Familjer vars barn under tre år som inte vårdas i kommunalt daghem, kommunal familjedagvård eller anstaltsvård kan ansöka om hemvårdsstöd för barn, när föräldrapenningperioden upphört.

Den 1 januari 2016 trädde en ny landskapslag i kraft rörande hemvårdsstöd, se bilaga.

Vill du läsa hela lagen så finns den på Ålands landskapsregerings hemsida.

Meddela förändringar skriftligt eller per telefon till handläggaren av hemvårdsstödet.

Ytterligare information ges av kanslisekreteraren eller daghemsföreståndaren.

Publicerad 7.11.2018
Uppdaterad 20.11.2018