Byggnadstekniska nämnden 2024-2027

  Ordinarie Ersättare
Ordförande Englund Anders Mörn-Sjölund Caroline
Viceordförande Lundell Magnus Sjölund Carl-Gustav
  Påvals Lisa Björklund Mats
  Påvals Marcus Sjögren John
  Sjölund Åsa Boman Åsa
  Grunér Pontus Johansson Krister
  Andersson Madeleine Björklund Matilda
Publicerad 6.11.2018
Uppdaterad 7.3.2024