Byggnadslov

Mått som bör beaktas vid planering av byggnadsprojekt:

Byggnadens avstånd från

  • landsvägens mittlinje minst  20 m
  • bygdevägens mittlinje minst 20 m
  • kommunalvägens mittlinje minst 12 m
  • grannens rålinje minst 5 m
  • grannens byggnad minst 10 m
  • avstånd till strand minst 30 m

Strandlinjens längd bör vara minst 40 m och tomten skall vara minst
2 000 m2.

Om fastigheten ägs av fler än en person, t ex. äkta makar eller sambo så skall  byggnadslovsansökan göras i bådas namn. Delägare i t. ex. sterbhus / dödsbon skall samtliga ge sitt samtycke till byggnadslovsansökan.

 

Mindre byggnader

För enkla byggnader/komplementbyggnader som är 25 m2 eller mindre, t. ex. förråd, skyddstak eller lusthus behövs endast byggnadsanmälan. Taknockshöjden skall inte överstiga 4,5 m och tillsammans med andra komplementbyggnader som har uppförts på tomten, med stöd av undantag från krav på bygglov enligt LL nr 82, får inte en större byggnadsarea än 25 m2 och inte utan grannarnas medgivande, placeras närmare tomtgränsen än fem meter.

 Till anmälan bifogas lagfartsbevis eller köpebrev över äganderätten tilll tomten, situationsplan i skala 1:500 eller 1:1000 samt översiktskarta i skala 1:20000.

 

Om något är oklart

Kontakta byggnadsinspektionen om något är oklart eller om det är något ni funderar på inför byggnadsprojektet. Onödiga förseningar och krångel undviks om problemen löses i samförstånd på förhand.

 

Byggnadstekniska kansliet

Bygglovsärenden hänvisas till kommuntekniker / byggnadsinspektören.

Publicerad 31.10.2018
Uppdaterad 24.1.2019