Elektronisk anslagstavla

Publicerad 25.5.2022 09:54

Ålands kommunförbund höll ordinarie vårstämma 20.5.2022.

Publicerad 18.5.2022 10:00

Byggnadstekniska nämnden kallas till möte måndagen den 23 maj 2022 kl. 19.00 på kommunkansliet.

Protokollet publiceras på kommunens hemsida tisdagen den 24 maj 2022.

Publicerad 11.5.2022 18:00 | Uppdaterad 11.5.2022 18:01

Kommunstyrelsen kallas till möte onsdagen den 18 maj 2022 kl. 19.00 på kommunkansliet.

Protokollet publiceras på kommunens digitala anslagstavla torsdagen den 19 maj 2022.

Publicerad 10.5.2022 10:53

Föreningen Företagsam Skärgård kallar till årsmöte 24.5.2022 kl.14:00 på Ålands Landsbygdscentrum, Jomalagårdsvägen 16.

Publicerad 28.4.2022 13:36

ANBUDSFÖRFRÅGAN

Publicerad 21.4.2022 15:58

Omsorgsnämnden kallas till möte måndagen den 25 april 2022 kl. 17.30 på kommunkansliet.

Protokollet publiceras på kommunens hemsida tisdagen den 26 april 2022.

Publicerad 20.4.2022 17:14

Kommunstyrelsen kallas till möte onsdag 27 april kl 19:00 på kommunkansliet.

Protokollet publiceras på kommunens hemsida torsdag 28 april.

Publicerad 31.3.2022 16:04

Protokoll från äldrerådets möte 30.3.2022, se bilaga

Publicerad 28.3.2022 10:53

Kommunernas socialtjänst informerar om integration, vilket arbete syftar till att skapa förutsättningar för att  nya invånare ska bli delaktiga i lokalsamhället på samma villkor som övriga kommunin

Publicerad 16.3.2022 16:08

Kommunstyrelsen kallas till möte onsdag 23 mars kl 19:00 på kommunkansliet.

Protokollet publiceras på kommunens hemsida torsdag 24 mars 2022. 

Sidor

Publicerad 15.5.2019
Uppdaterad 15.5.2019