Elektronisk anslagstavla

Publicerad 27.1.2020 09:44 | Uppdaterad 27.1.2020 09:45

Omsorgsnämnden kallas till möte fredagen den 31 januari 2020 kl. 12.00 på kommunkansliet.

Protokollet publiceras på kommunens hemsida den 3 februari 2020.

Publicerad 15.1.2020 09:50

Kommunstyrelsen kallas till möte onsdagen den 22 januari 2020 kl. 19 vid Vårdö kommunkansli.

Protokollet publiceras på kommunens hemsida torsdag 23 januari 2020.

Publicerad 13.1.2020 10:18 | Uppdaterad 13.1.2020 10:23

Enligt överenskommelse kallar Föglö kommun till gemensam mellankommunal ombudsstämma för skärgårdskommunerna Brändö, Föglö, Kumlinge, Kökar, Sottunga och Vårdö.

Publicerad 13.1.2020 10:11

Omsorgsnämnden kallas till lmöte torsdagen den 16 januari 2020 kl. 17.00 på Strömsgården.

Protokollet publiceras på kommunens hemsida den 20 januari 2020.

Publicerad 31.12.2019 12:10

Kommunfullmäktige kallas till möte onsdagen den 8 januari 2020 kl. 19 på kommunkansliet i Vårdö.

Publicerad 23.10.2019 10:08

Centralvalnämnden i Vårdö kommun har den 22 oktober 2019 fastställt valresultatet i kommunalvalet som förrättades den 20 oktober 2019.
Invalda personer i kommunfullmäktige se bilaga.

Publicerad 1.10.2019 15:30

Kallelse till byggnadstekniska nämndens möte måndagen den 7.10.2019 kl. 19.30 på kommunkansliet.

Protokollet publiceras på kommunens hemsida 8.10.2019.

Publicerad 24.9.2019 10:31 | Uppdaterad 24.9.2019 10:38

Ordinarie lagtingsval och kommunlaval förrättas söndagen den 20 oktober 2019 från kl. 9.00 til kl. 20.00 i Vårdö skola, Vårdöby.

Publicerad 29.8.2019 08:58

Ordinarie Lagtingsval och kommunalval förrättas söndagen den 20 oktober 2019.

I kommunalvalet skall väljas 9 medlemmar till kommunfullmäktige i Vårdö.

Publicerad 8.5.2019 09:40 | Uppdaterad 8.5.2019 09:41

En kris kan göra att samhället inte fungerar som vi är vana vid. Bilagd broschyr vill hjälpa dig att förbereda dig för olika störningssituationer.

Sidor

Publicerad 15.5.2019
Uppdaterad 15.5.2019