Elektronisk anslagstavla

Publicerad 26.9.2022 09:50

Provning av ljudsignaler

Samrådsdelegationen för beredskapsärenden informerar att provning av ljudsignaler sker onsdagen den 28 september 2022 kl. 13.00.

Publicerad 22.9.2022 09:39

Anbudsförfrågan

Vårdö kommun utbjuder avfallstransport och behandling från kommunens återvinningsstationer och återvinningscentral.

Publicerad 15.9.2022 14:54 | Uppdaterad 15.9.2022 14:56

FÖRLÄNGD PAUSTID PÅ SIMSKÄLALINJEN TISDAG 27/9
Tisdagen den 27/9 förlängs paustiden på Simskälalinjens vajerfärja till kl. 11:30-12:30, för planerat underhåll.

Publicerad 14.9.2022 13:20

Byggnadstekniska nämnden sammankallar till möte måndagen den 19 september 2022 kl. 19 på kommunkansliet.

Protokollet publiceras på kommunens hemsida tisdagen den 20 september 2022.

Publicerad 5.9.2022 16:01

Vårdödagen firas den 10 september, program 2022 finns som bilaga.
Välkommen med och fira med oss!

Publicerad 30.8.2022 13:45 | Uppdaterad 30.8.2022 13:49

VÄGOMBYGGNAD LÖVÖ

Publicerad 23.8.2022 14:55

Kommunstyrelsen kallas till möte nr 6 onsdag 24 augusti 2022 kl 19:00 på kommunkansliet.

Protokollet publiceras på kommunens hemsida den 25.8.2022.

Publicerad 14.6.2022 08:48

Kommunernas socialtjänst k.f. förbundsstämma hade möte 10.6.2022. Bifogat finns förbundsstämmans protokoll.

Publicerad 25.5.2022 09:54

Ålands kommunförbund höll ordinarie vårstämma 20.5.2022.

Publicerad 10.5.2022 10:53

Föreningen Företagsam Skärgård kallar till årsmöte 24.5.2022 kl.14:00 på Ålands Landsbygdscentrum, Jomalagårdsvägen 16.

Sidor

Publicerad 15.5.2019
Uppdaterad 15.5.2019