Elektronisk anslagstavla

Publicerad 21.9.2021 16:13

Skol- och bildningsnämnden kallas till möte tisdagen den 28 september 2021 kl. 19.00 i Vårdö skola.

Publicerad 9.9.2021 14:59

Omsorgsnämnden kallas till möte måndagen den 13 september 2021 kl. 17.30 i Vårdö kommunkansli.

Protokoll publiceras på kommunens hemsida tisdagen den 14 september 2021.

 

 

Publicerad 9.9.2021 12:49

Provning av ljudsignaler sker tisdagen den 14 september 2021 kl. 13.00.

Mer information se bilaga.

Publicerad 25.8.2021 15:14

Norra Ålands Utbildningsdistrikt håller möte 1.9.2021 kl. 16.30 i GHS's matsal.

Publicerad 18.8.2021 18:51

Kommunstyrelsen kallas till möte onsdagen den 25 augusti 2021 kl. 19 i Vårdö skola (musiksalen).

Protokoll publiceras på kommunens hemsida torsdagen 26 augusti 2021.

Publicerad 18.8.2021 08:57 | Uppdaterad 7.9.2021 13:25

Byggnadstekniska nämnden kallas till möte måndagen den 23 september 2021 kl. 19.00 på kommunkansliet.

Publicerad 15.6.2021 09:32

Kommunernas socialtjänst k.f. förbundsstämma hade möte 11.6.2021. Bifogat finns förbundsstämmans protokoll.

Publicerad 3.6.2021 17:30 | Uppdaterad 3.6.2021 17:31

Information från Ålands landskapsregering gällande Livsmedelsverkets beslut om restriktionszon

Publicerad 3.6.2021 12:58

Norra Ålands äldreråd höll sitt första möte onsdagen den 2 juni 2021.
Protokollet som bilaga.

Publicerad 31.5.2021 12:13 | Uppdaterad 31.5.2021 12:14

Norra Ålands Utbildningsdistrikt håller möte 3.6.2021 kl. 19 i GHS's matsal.

Sidor

Publicerad 15.5.2019
Uppdaterad 15.5.2019