Kommunkansliet håller öppet för bokade besök

Pga smittoläget bör alla personliga besök bokas på förhand. Det mesta går att sköta per tel. 018 47900 eller info[at]vardo.ax

Håll avstånd. Tvätta händerna. Stanna hemma om du känner dig sjuk.

Elektronisk anslagstavla

Publicerad 16.6.2021 20:00

Kommunstyrelsen kallas till möte onsdagen den 23 juni 2021 kl. 19 på Vårdö skola i gymnastiksalen.

Protokoll publiceras på kommunens hemsida torsdagen den 24 juni 2021.

Publicerad 16.6.2021 09:44

Byggnadstekniska nämnden sammanträder måndagen den 21 juni 2021 kl. 19.00 på kommunkansliet.

Protokollet publiceras på kommunens hemsida tisdagen den 22 juni 2021.

Publicerad 15.6.2021 09:32

Kommunernas socialtjänst k.f. förbundsstämma hade möte 11.6.2021. Bifogat finns förbundsstämmans protokoll.

Publicerad 10.6.2021 16:59

Kommunfullmäktige kallas till möte torsdagen den 17 juni 2021 kl. 19 på Vårdö skola i gymnastiksalen (ingång mittemot musiksalen).

Publicerad 3.6.2021 17:30 | Uppdaterad 3.6.2021 17:31

Information från Ålands landskapsregering gällande Livsmedelsverkets beslut om restriktionszon

Publicerad 3.6.2021 12:58

Norra Ålands äldreråd höll sitt första möte onsdagen den 2 juni 2021.
Protokollet som bilaga.

Publicerad 31.5.2021 12:13 | Uppdaterad 31.5.2021 12:14

Norra Ålands Utbildningsdistrikt håller möte 3.6.2021 kl. 19 i GHS's matsal.

Publicerad 31.5.2021 10:49

Ålands komunförbund höll ordinarie vårstämma den 28 maj 2021, se meddelande.

Publicerad 20.5.2021 12:38

Kallelse till föreningen Företagsam skärgård r.f.:s årsmöte 7.6.2021 kl. 14.00 på kommungården, Tingsvägen 3, i Föglö,

Publicerad 12.5.2021 09:05

Byggnadstekniska nämnden kallas till möte måndagen den 17 maj 2021 kl. 19.00 på kommunkansliet.

Protokollet publiceras på kommunens hemsida tisdagen den 18 maj 2021.

Sidor

Publicerad 15.5.2019
Uppdaterad 15.5.2019