Elektronisk anslagstavla

Publicerad 19.9.2023 10:20 | Uppdaterad 20.9.2023 08:49

Ordinarie lagtingsval och kommunval förrättas söndagen den 15 oktober 2023 från kl. 9.00 till kl. 20.00 i Vårdö skola, Lövövägen 27, i Vårdö.

Publicerad 19.9.2023 10:09

Samrådsdelegationen för beredskapsärenden informerar om att
PROVNING AV LJUDSIGNALER
sker onsdagen den 27 september 2023 kl. 13.00.

Publicerad 14.9.2023 17:43

Omsorgsnämnden kallas till möte tisdagen den 19.9.2023 kl. 18.30 på Strömsgården.

Protokollet publiceras på kommunens hemsida 20.9.2023

Publicerad 13.9.2023 12:33 | Uppdaterad 14.9.2023 11:42

Byggnadstekniska nämnden kallas till möte måndagen den 18 september 2023 kl.18.
Börjar med syn i Strömsby, mötet börjar ca. kl. 19.00 på kommunkansliet.

Publicerad 8.9.2023 22:48

Kommunstyrelsen i Vårdö kallas till möte nr 7 ons 13.9.2023 kl 19:00 på kommunkansliet.

Protokollet publiceras på kommunens hemsida tor 14.9.2023.

Publicerad 26.8.2023 16:59

Kommunstyrelsen i Vårdö kallas till möte nr 6 ons 30.8.2023 kl 19:00 på kommunkansliet.

Protokollet publiceras på kommunens hemsida tor 31.8.2023.

Publicerad 24.8.2023 20:33

Kungörelse lagtingsval och kommunalval, se bilaga.

Publicerad 22.8.2023 11:58

Byggnadstekniska nämnden sammankallas till möte måndagen den 28 augusti 2023 kl 19.00 på kommunkansliet.

Protokollet publiceras på kommunens hemsida tisdagen den 29 augusti 2023.

Publicerad 4.8.2023 13:33

Omsorgsnämnden kallas till möte tisdagen den 8 augusti 2023 kl 18.30 på Strömsgården.

Protokollet publiceras på kommunens hemsida 9 augusti 2023.

Publicerad 7.7.2023 09:55

Omsorgsnämnden kallas till möte tisdagen den 11 juli 2023 kl 17.30 på Strömsgården.

Protokollet publiceras på kommunens hemsida 12 juli 2023.

Sidor

Publicerad 15.5.2019
Uppdaterad 15.5.2019