Elektronisk anslagstavla

Publicerad 23.5.2019 09:03 | Uppdaterad 23.5.2019 09:35

Omsorgsnämnden kallas till möte måndagen den 27.5.2019 kl. 17 på Strömsgården.

Publicerad 14.5.2019 12:54 | Uppdaterad 15.5.2019 12:03

Byggnadstekniska kallas till möte måndagen den 20 maj 2019 kl. 19.30 på Vårdö kommunkansli.

Publicerad 9.5.2019 14:46

Kallelse till kommunfullmäktiges möte torsdagen den 16 maj 2019 kl. 19 vid kommunkansliet.

Publicerad 8.5.2019 09:40 | Uppdaterad 8.5.2019 09:41

En kris kan göra att samhället inte fungerar som vi är vana vid. Bilagd broschyr vill hjälpa dig att förbereda dig för olika störningssituationer.

Publicerad 30.4.2019 14:58

Skol- och bildningsnämnden kallas till möte tisdagen den 7 maj 2019 kl. 19 i Vårdö skola.

Publicerad 29.4.2019 09:54

Tillkännagivande av valresultat riksdagsvalet 2019.

Publicerad 25.4.2019 10:18 | Uppdaterad 25.4.2019 10:26

INTRESSERAD AV VATTEN TILL HUS ELLER STUGA PÅ SIMSKÄLA?

Publicerad 24.4.2019 12:40

Tillkännagivande av röstningsställen och röstningstider i Vårdö kommun vid Europaparlamentsval maj 2019.

Publicerad 3.4.2019 15:15 | Uppdaterad 29.4.2019 09:38

Vårdö kommun, äldreomsorgen, erbjuder två sommarjobb för ungdomar i åldern 15-17 år.
OBS! Förlängd ansökan till 20.5.2019!

Publicerad 15.5.2019
Uppdaterad 15.5.2019