Elektronisk anslagstavla

Publicerad 13.12.2022 12:10

Trafikinformation Bomarsundsbron

Bomarsundsbron kommer att öppnas för trafik onsdag 14.12.2022. Läs mer i bilagan från Ålands landskapsregering.

Publicerad 8.12.2022 13:14

Vårdö kommunfullmäktige kallas till möte nr 4 torsdag 15 december kl 19:00 på kommunkansliet.

Publicerad 2.12.2022 23:12

Kommunstyrelsen kallas till möte onsdagen den 7 december 2022 kl 19.00 på kommunkansliet.

Protokollet publiceras på kommunens hemsida torsdagen den 8 december 2022.

Publicerad 2.12.2022 20:43 | Uppdaterad 2.12.2022 20:47

Omsorgsnämnden kallas till möte onsdagen 7 december 2022 kl 18:30 på Strömsgården.

Protokollet publiceras på kommunens hemsida den 8.12.2022.

Publicerad 29.11.2022 14:42

Kommunernas socialtjänst förbundsstämmas protokoll 25.11.2022 finns att läsa på KST's hemsida kst.ax

Publicerad 9.11.2022 15:59

Vårdö kommunfullmäktige kallas till möte nr 3 onsdag 16 november kl 19:00 på kommunkansliet.

Publicerad 2.11.2022 16:55

Kommunstyrelsen kallas till möte onsdagen den 9 november 2022 kl 19.00 på kommunkansliet.

Protokollet publiceras på kommunens hemsida torsdagen den 10 november 2022.

Publicerad 12.10.2022 16:49

Kommunstyrelsen kallas till möte onsdagen den 19 oktober 2022 kl. 19.00 på kommunkansliet.

Protokollet publiceras på kommunens hemsida torsdagen den 20 oktober 2022.

Publicerad 26.9.2022 09:50

Provning av ljudsignaler

Samrådsdelegationen för beredskapsärenden informerar att provning av ljudsignaler sker onsdagen den 28 september 2022 kl. 13.00.

Publicerad 14.9.2022 13:20

Byggnadstekniska nämnden sammankallar till möte måndagen den 19 september 2022 kl. 19 på kommunkansliet.

Protokollet publiceras på kommunens hemsida tisdagen den 20 september 2022.

Sidor

Publicerad 15.5.2019
Uppdaterad 15.5.2019