Skol- och bildningsnämnden 2024-2027

  Ordinarie Ersättare
Ordförande Sjölund Carl-Gustav Grandell Felicia
Vice ordförande Sjölund Maria Danielsson David
  Aakula Anna Backman-Boman Christina
  Påvals Marie-Louise Englund Siv
  Björklund Mats Olofsson Ralf-Göran

 

Publicerad 6.11.2018
Uppdaterad 7.3.2024