Kommunkansliet håller öppet för bokade besök

Pga smittoläget bör alla personliga besök bokas på förhand. Det mesta går att sköta per tel. 018 47900 eller info[at]vardo.ax

Håll avstånd. Tvätta händerna. Stanna hemma om du känner dig sjuk.

Närståendevård

Arvode för närståendevård betalas för tryggande av vård eller omsorg i det egna hemmet för yngre, handikappade eller sjuka personer som pga. nedsatt prestationsförmåga, sjukdom, handikapp eller någon annan motsvarande orsak behöver sådan vård eller omsorg som kan ordnas hemma hos den vårdbehövande.
Närståendevårdaren står inte i ett anställningsförhållande enligt arbetsavtalslagen.

Stöd för närståendevård regleras i Landskapslag nr 111/2007, Lag om stöd för närståendevård och Socialvårdslagen.

För mer information och vårdarvodets storlek, se bilaga.

Kontakta socialsekreteraren för ansökan om närståendevård för barn/unga under 18 år.

Publicerad 7.11.2018
Uppdaterad 24.1.2019