Kommunkansliet håller öppet för bokade besök

Pga smittoläget bör alla personliga besök bokas på förhand. Det mesta går att sköta per tel. 018 47900 eller info[at]vardo.ax

Håll avstånd. Tvätta händerna. Stanna hemma om du känner dig sjuk.

Bad och bastu

På Strömsgården finns en bastuavdelning, vilken både boende på Strömsgården och klienter utifrån kan använda enligt överenskommelse. Det finns möjlighet att få hjälp av personal vid bad. Badservice kan klienten ha både som stödtjänst och som del av hemserviceavtal.

För att allt skall fungera smidigt är det viktigt att klienter utifrån kontaktar hemservicen och bokar in dag och tidpunkt för bad, minst 24 timmar innan man önskar bada. Bokning kan göras till hemservice/närvårdarkansliet.

För klient som bor i eget boende finns möjlighet att få badservice av hemservicepersonal i det egna hemmet, under förutsättning att lokalerna är ändamålsenliga.

Publicerad 13.11.2018
Uppdaterad 13.11.2018