Kommunkansliet håller öppet för bokade besök

Pga smittoläget bör alla personliga besök bokas på förhand. Det mesta går att sköta per tel. 018 47900 eller info[at]vardo.ax

Håll avstånd. Tvätta händerna. Stanna hemma om du känner dig sjuk.

Färdtjänst

Färdtjänst kan användas för resor som hör till det dagliga livet såsom resor till butik, apotek, bank och liknande. Färdtjänst kan inte användas för sådana resor som ersätts av folkpensionsantalten, det vill säga resor till hälsovården, läkare, sjukhus eller liknande. Kom ihåg att begära reseintyg när resor görs till desa inrättningar.

Färdtjänst kan beviljas på två grunder;

- enligt Socialvårdsförordningen (SVF), då man av sociala eller hälsoorsaker inte kan använda eget fordon eller kollektivtrafiken och enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp.

- enligt Lagen om service och stöd på grund av handikapp (HSL) då man på grund av handikapp har nedsatt funktionsförmåga.

För varje ansökan görs en individuell bedömning och som regel även ett hembesök hos den sökande.

Publicerad 7.11.2018
Uppdaterad 7.11.2018