Kulturpersonligheter

Vårdö har haft många kulturpersonligheter i sin vagga. Här presenterar vi några av dem. Nedan några citat, vem sa vad?

"Vad du är rik men hembygds ö..."

"Må elljuset brinna och färjorna gå."

"Ett sporbärande blad klargjorde saken för mig, det var Cryptogramme crispa."

"Ingen börd, ingen bildning, rikedom, sjönhet eller ära ingenting äger jag ... Inte ens en liten smula sångröst. Men om jag skulle få bliva någonting högt. En riktigt stor författarinna skulle jag vilja bliva."

"En ny intresant fågelart som ej förr observerats, har glatt alla Vargata fågelvänner med sin egendomliga sång. Det var Bastardnäktergalen."

Publicerad 7.11.2018
Uppdaterad 29.1.2019