Brand och räddning

En kris kan göra att samhället inte fungerar som vi är vana vid. I bilagan "Om krisen kommer" får du hjälp att förbereda dig för olika störningssituationer.

Publicerad 8.5.2019
Uppdaterad 15.5.2019