Kommunfullmäktiges sammansättning 2024-2027

  Ordinarie Ersättare
Ordförande Björklund Matilda Sanchez-Soto Alejandra
Viceordförande Lindholm Mikael Skaglund Yvonne
  Weckman Mikael Danielsson David
  Diederichs Ida  
  Påvals Marie-Louise  
  Aakula Anna  
  Lönnström Gerd  
  Stenman Simon  
  Mattsson Anders  

Efter val av kommunstyrelse för perioden 2024-2025 kommunfullmäktige § 6/18.1.2024. Samtliga fullmäktigeledamöter har valts från samma valmansförening; Vårdölistan. 
Val av ordförande för kommunfullmäktige år 2024 enligt kommunfullmäktige § 5/18.1.2024.

Publicerad 6.11.2018
Uppdaterad 7.3.2024