Klientombudsman

Klientombudsmannen hjälper dig som är klient hos den kommunala socialvården. Det kan handla om barnskydd, barndagvård, utkomststöd, äldreomsorg, service för funktionsnedsatta eller missbrukarvård. Eftersom klientombudsmannen arbetar inom många områden handlar det ofta om bedömningar från fall till fall. Klientombudsmannen fattar inte egna beslut och kan inte ändra på myndigheternas beslut.

23 § i klientlagen:

"Verksamhetsenheten ska lämna sina klienter tillräcklig information om deras rätt att framställa anmärkning och göra det så enkelt för dem som möjligt att framställa anmärkning. "

Mer information finns på klientombudsmannens hemsida.

Publicerad 20.11.2018
Uppdaterad 16.9.2021