Kommunkansliet håller öppet för bokade besök

Pga smittoläget bör alla personliga besök bokas på förhand. Det mesta går att sköta per tel. 018 47900 eller info[at]vardo.ax

Håll avstånd. Tvätta händerna. Stanna hemma om du känner dig sjuk.

Daghemmet Solbacken

Vårdö kommun erbjuder barnomsorg för 1-6 åringar. Daghemmet har sammanlagt 30 platser, uppdelat på två avdelningar.
Förskolan för 6-åringar är integrerad i daghemsverksamheten och följer Ålands landskapsregerings förundervisningsplan.

Målet med daghemsverksamheten är att alla barn skall få utvecklas som individer genom kommunikation, lek, skapande, musik och rörelse. Leken är en den viktigaste inlärningsmetoden.
Detta läsår arbetar en barnträdgårdslärare och tre barnskötare/närvårdare i daghemmet.

Solbackens öppethållningstider är 7.00-17.30

För avgifter inom barnomsorgen, se bilaga 1 i taxor och avgifter.

Publicerad 25.9.2018
Uppdaterad 1.9.2020