Stödtjänster

För den som bor i eget boende i kommunen finns möjlighet till så kallade stödtjänster vilka fungerar som punktinsatser när klienten inte har behov av hemserviceavtal.

Som stödtjänst kan klienten få bland annat badservice, klädvårdsservice, matservice, städservice och renbäddning.

Publicerad 13.11.2018
Uppdaterad 13.11.2018