Hälso- och sjukvård

Ålads Hälso- och Sjukvård (ÅHS), underställt Ålands Landskapsregering, handhar frågor som rör hälso- och sjukvård i landskapet Åland.

I Vårdö finns ÅHS hälsovårdsmottagning i Strömsgården på Strömsvägen 13.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till hälsovårdsmottagningen i Vårdö

Hälsovårdare måndag-torsdag kl. 12-13

tel. +358 457 5244 107

Mer info om ÅHS finns här.

Publicerad 20.11.2018
Uppdaterad 30.3.2020