Tomter till salu

Tomter i Strömsby

Vårdö kommun bjuder ut en bostadstomt på kommunens bostadsområde Storbacken i Strömsby. 
Tomten är ca 2.500 m2 stor.

En tomt med planebeteckning BE och 250 m2 byggrätt är ledig.

Bostadsområdet ligger ca 800 meter norr om Vårdö kyrka på högra sidan av Lövövägen längs Storbacken mitt emot infarten till Ålands skolmuseum. 
Avstånd till daghem och skola (åk 1-6), ca 500 meter. 
Avstånd till butik, post och bank 2 km.

Tomtpriset är 2,50 €/m2.

Köparen förbinder sig att inom tre år på tomten uppföra en med byggnadsplanen och godkända ritningar överensstämmande bostadsbyggnad samt ansluta byggnaden till kommunens avlopps- och vattenledningsnät samt för detta erlägga fastställda avgifter. 
Köparen svarar för kostnaderna för köpebrevets upprättande, jordområdets utbrytning till självständig lägenhet samt för lagfartens utverkande.

Ansökningar om tomt sänds till kommunstyrelsen i Vårdö, 
Vårdöbyväg 11, AX-22550 Vårdö, Åland.

Närmare information ger kommunteknikern eller kommundirektören.

Publicerad 31.10.2018
Uppdaterad 25.5.2022