Hemserviceavtal

Ansökan om hemservice

Ansökan om hemservice görs till äldreomsorgledaren som genom hembesök utreder hjälpbehovet och tillsammans med klienten och eventuellt anhöriga uppgör uppgör en skriftlig vård- och serviceplan.

Vad ingår inte i hemserviceavtalet?

Sjukvård, hälsovård eller hemsjukvård ingår inte i den kommunala hemservicen. Dessa områden hör till Ålands hälso- och sjukvård och sköts bland annat av hälsovårdspersonal vid Vårdö rådgivning. ÅHS debiterar klienten enligt egen avgiftstaxa.

Vårdö hälsovårdsmottagning och äldreomsorgen i kommunen har ett nära och gott samarbete.

Publicerad 7.11.2018
Uppdaterad 7.11.2018