Elektronisk anslagstavla

Publicerad 5.9.2022 16:01

Vårdödagen firas den 10 september, program 2022 finns som bilaga.
Välkommen med och fira med oss!

Publicerad 23.8.2022 14:55

Kommunstyrelsen kallas till möte nr 6 onsdag 24 augusti 2022 kl 19:00 på kommunkansliet.

Protokollet publiceras på kommunens hemsida den 25.8.2022.

Publicerad 14.6.2022 08:48

Kommunernas socialtjänst k.f. förbundsstämma hade möte 10.6.2022. Bifogat finns förbundsstämmans protokoll.

Publicerad 25.5.2022 09:54

Ålands kommunförbund höll ordinarie vårstämma 20.5.2022.

Publicerad 10.5.2022 10:53

Föreningen Företagsam Skärgård kallar till årsmöte 24.5.2022 kl.14:00 på Ålands Landsbygdscentrum, Jomalagårdsvägen 16.

Publicerad 28.3.2022 10:53

Kommunernas socialtjänst informerar om integration, vilket arbete syftar till att skapa förutsättningar för att  nya invånare ska bli delaktiga i lokalsamhället på samma villkor som övriga kommunin

Publicerad 15.3.2022 14:56

Brand- och räddningsnämnden informerar om vad man skall tänka på när det gäller våreldande utomhus.
Se bilaga.

Publicerad 8.12.2021 11:46

Kommunernas socialtjänst k.f. förbundsstämma hade möte 3.12.2021. Bifogat finns förbundsstämmans protokoll.

Publicerad 29.11.2021 09:34

Meddelande från Ålands kommunförbunds höststämma 19 november 2021.

Protokollet finns tillgängligt på www.kommun.ax 

Publicerad 9.9.2021 12:49

Provning av ljudsignaler sker tisdagen den 14 september 2021 kl. 13.00.

Mer information se bilaga.

Sidor

Publicerad 15.5.2019
Uppdaterad 15.5.2019