Kungörelse lagtings- och kommunalval 2023

Publicerad 19.9.2023 10:20 | Uppdaterad 20.9.2023 08:49

Ordinarie lagtingsval och kommunval förrättas söndagen den 15 oktober 2023 från kl. 9.00 till kl. 20.00 i Vårdö skola, Lövövägen 27, i Vårdö.

Förtidsröstning anordnas vid Vårdö bibliotek, Lövövägen 25, enligt följande:

tisdag 3.10.2023 kl. 15-20
torsdag 5.10.2023 kl. 15-20
lördag 7.10.2023 kl. 10-14
måndag 9.10.2023 kl. 15-20
tisdag 10.10.2023 kl. 15-20

Publicerad 19.9.2023
Uppdaterad 20.9.2023