Kommunstyrelsens möteskallelse 30.8.2023

Publicerad 26.8.2023 16:59

Kommunstyrelsen i Vårdö kallas till möte nr 6 ons 30.8.2023 kl 19:00 på kommunkansliet.

Protokollet publiceras på kommunens hemsida tor 31.8.2023.

Publicerad 26.8.2023
Uppdaterad 26.8.2023