Kommunstyrelsens möteskallelse 13.9.2023

Publicerad 8.9.2023 22:48

Kommunstyrelsen i Vårdö kallas till möte nr 7 ons 13.9.2023 kl 19:00 på kommunkansliet.

Protokollet publiceras på kommunens hemsida tor 14.9.2023.

Publicerad 8.9.2023
Uppdaterad 8.9.2023