Omsorgsnämndens möteskallelse 8.8.2023

Publicerad 4.8.2023 13:33

Omsorgsnämnden kallas till möte tisdagen den 8 augusti 2023 kl 18.30 på Strömsgården.

Protokollet publiceras på kommunens hemsida 9 augusti 2023.

Publicerad 4.8.2023
Uppdaterad 4.8.2023