Provning av ljudsignaler 27.9.23

Publicerad 19.9.2023 10:09

Samrådsdelegationen för beredskapsärenden informerar om att
PROVNING AV LJUDSIGNALER
sker onsdagen den 27 september 2023 kl. 13.00.

Signalerna sänds i följande ordning:
1. Den allmänna farosignalen (stigande sekvens 7 sekunder, sjunkande sekvens 7 sekunder i 60 sekunder)
2. Fara-över-signalen, används normalt som brandalarmsignal (jämn ton i 60 sekunder)

Ålands radio kommer samtidigt som provningen sker att sända signalerna och informera om dem.
Statens ämbetsverk informerar om provningarna i lokaltidningarna.

Publicerad 19.9.2023
Uppdaterad 19.9.2023