Byggnadstekniska nämndens möteskallelse 28.8.2023

Publicerad 22.8.2023 11:58

Byggnadstekniska nämnden sammankallas till möte måndagen den 28 augusti 2023 kl 19.00 på kommunkansliet.

Protokollet publiceras på kommunens hemsida tisdagen den 29 augusti 2023.

Publicerad 22.8.2023
Uppdaterad 22.8.2023