Information om Corona

Information om Corona vänligen kontakta tel 018-535 313, eller ÅHS sjukvårdsupplysning, tfn 018-538 500.

Om krisen kommer - information

Publicerad 8.5.2019 09:40 | Uppdaterad 8.5.2019 09:41

En kris kan göra att samhället inte fungerar som vi är vana vid. Bilagd broschyr vill hjälpa dig att förbereda dig för olika störningssituationer.

Publicerad 8.5.2019
Uppdaterad 8.5.2019