Information om Corona

Information om Corona vänligen kontakta tel 018-535 313, eller ÅHS sjukvårdsupplysning, tfn 018-538 500.

Ordinarie lagtingsval och kommunalval 20 oktober 2019

Publicerad 29.8.2019 08:58

Ordinarie Lagtingsval och kommunalval förrättas söndagen den 20 oktober 2019.

I kommunalvalet skall väljas 9 medlemmar till kommunfullmäktige i Vårdö.

Anhållan om offentliggörande av kandidatlista och anmälan om bindande valförbund skall inlämnas till kommunkansliet i Vårdö, Vårdöbyvägen 11, 22550 VÅRDÖ, under tiden kl. 9.00-15.00 vardagar, senast måndagen den 16 september 2019 kl. 16.00. Handlingarna får även insändas per post till centralvalnämndens kansli i kommunkansliet i Vårdö och de ska vara centralvalnämnden tillhanda senast nämnda dag och klockslag. Anmälan som inkommer försent kommer att avvisas. 

Vårdö den 28 augusti 2019
Siv Englund,
Kommunala centralvalnämndens ordförande

Publicerad 29.8.2019
Uppdaterad 29.8.2019