Omsorgsnämndens möteskallelse 11.7.2023

Publicerad 7.7.2023 09:55

Omsorgsnämnden kallas till möte tisdagen den 11 juli 2023 kl 17.30 på Strömsgården.

Protokollet publiceras på kommunens hemsida 12 juli 2023.

Publicerad 7.7.2023
Uppdaterad 7.7.2023