NÅUD Förbundsstyrelsens möteskallelse 24.5.2023

Publicerad 16.5.2023 15:09

NÅUD Förbundsstyrelsen kallas till möte onsdagen den 24 maj 2023 kl.16.30 i GHS matsal.

Protokollet publiceras på NÅUD's hemsida torsdag 25 maj 2023.

Publicerad 16.5.2023
Uppdaterad 16.5.2023