Kommunstyrelsens möteskallelse 24.8.2022

Publicerad 23.8.2022 14:55

Kommunstyrelsen kallas till möte nr 6 onsdag 24 augusti 2022 kl 19:00 på kommunkansliet.

Protokollet publiceras på kommunens hemsida den 25.8.2022.

Publicerad 23.8.2022
Uppdaterad 23.8.2022