Kommunernas socialtjänst k.f. förbundsstämmans protokoll 10.6.2022

Publicerad 14.6.2022 08:48

Kommunernas socialtjänst k.f. förbundsstämma hade möte 10.6.2022. Bifogat finns förbundsstämmans protokoll.

Publicerad 14.6.2022
Uppdaterad 14.6.2022