Information från KST om integration

Publicerad 28.3.2022 10:53

Kommunernas socialtjänst informerar om integration, vilket arbete syftar till att skapa förutsättningar för att  nya invånare ska bli delaktiga i lokalsamhället på samma villkor som övriga kommuninvånare.
Läs mer i bilagan.

Publicerad 28.3.2022
Uppdaterad 28.3.2022