Byggnadstekniska nämndens möteskallelse 2.5.2023

Publicerad 26.4.2023 12:46

Byggnadstekniska nämnden kallas till möte tisdagen den 2 maj 2023 kl.19.00 på kommunkansliet.

Protokollet publiceras på kommunens hemsida onsdagen den 3 maj 2023.

 

Publicerad 26.4.2023
Uppdaterad 26.4.2023